Настройки для людей с ограниченными возможностями

תחומי עיסוק

היום מוצרי אלומיניום מגוונים – חלונות, דלתות, מרפסות, מחיצות נפתחות ושאר המוצרים – זוכים

לפופולריות הולכת וגדלה. תחום השימוש בהם הוא ממש חסר גבולות. לא ניתן לדמיין את טכנולוגיות

הבניה העכשויות לא השימוש באלומיניום .אלומיניום הוא חומר אידיאלי לבניה ושיקום – בהיותו קל

.ופלסטי הוא גם מספיק חזק. מוצרי האלומיניום משלבים באופן אידיאלי חוזק, אמינות ועמידות

המוצרים שלנו

  • חלונות אלומיניום
  • מבני אלומיניום
  • תריסים
  • גגונים וסוככים
  • דלתות אלומיניום

כל מגוון השירותים

  • פיתוח העיצוב
  • ההרכבה וההתקנה
  • גימור
  • תיקונים
  • שרות במסגרת אחריות

פרויקטים

מבנים ציבוריים, וילות יוקרה, בתים פרטיים, בניה רבויה

חלונות אלומיניום

- מלבד זאת, החברה שלנו מציעה שני סוגים של חלונות אלומיניום
.מאלומיניום קר ומאלומיניום חם, אשר נבדלים במידת מוליכות החום

חלונות בלגיים

אשר ידועים בחוזקם ובשימושיותם הנפלאה

הלקוחות שלנו

!בפנותכם אלינו אתם פונים למקצוענים

?אתה צריך חלונות חדשים או דלתות

צור קשר איתנו